Knarren løypelag

Knarren varmebu Knarren varmebu

Knarren løypelag, blei av praktiske grunnar, hausten 2015 eit sjølvstendig lag registrert i i Brønnøysundregistra.

Laget vil gjerne ha medlemar, og medlemskontingenten er 50 kr for vaksne og 25 kr for barn under 16 år. Bruk løypelaget sin konto: 2801.05.87702 og merk innbetaling med kontingent.

Vil du støtte laget utan å bli medlem så kan du bruke bruk løypelaget sin konto: 2801.05.87702 og merk innbetaling med gåve.

Laget er registrert som grasrotmottakar i Norsk tipping og du kan støtte laget også der.