Knarren løypelag

Knarren varmebu Knarren varmebu

Knarren løypelag, blei av praktiske grunnar, hausten 2015 eit sjølvstendig lag registrert i i Brønnøysundregistra.

Løypelaget har kun to medlemar, IL Tørn og Fjågesund IL. Kvart av desse laga har tre representantar i løypelaget sitt styre.

Laget er registrert som grasrotmottakar i Norsk tipping og du kan støtte laget der eller på VIPPS #96053