Bli meg på ei rundreise i Fjågesund og Bergstod

Reisa startar på Kollingan og fortsett ned til Telnesberget med utsikt til soloppgang over Flåvatn.

Flyttar blikket over mot Bergstod og hoppar baklengs opp på Øsjengknatten mens utsikten skiftar mot Næring og Østmarki.

Tar eit sidesteg forbi Nystaulknatten bort til Svartpytt og flyg ned mot Vestgarden. Reiser baklengs over til Østenå og opp på Husfjell med utsikt ned på Fjågesund bru.

Tar ein salto over kanalen til Fjågesundsida, mellomlandar på Hyvrenuten, møter Henrik Ibsen ute på Bergstodfjorden og følgjer båten på veg mot Fjågesund bryggje.

Lena Haugestøl Høibø syng til musikk av Chester See.

God tur.