Ut på tur 2021

Alle dine registreringar på Hyvre blir lagra. På Hyvre blir det som vanleg premiering for dei tri med flest turar.

Registreringa på dei andre turmåla er nå stengt.

Turregistrering
Ditt navn:

Hyvre

Kart av ruta til Hyvre
Til Hyvre er det oppmerka løype og registrering heile året.