Ut på tur 2021

Fjågesund idrettslag har plukka ut fire turmål. P.g.a. korona vert det ikkje lagt ut bøker på turmåla, du registrerar kvar tur du går, i registeringsfeltet på denne sida. Dei som har gått alle 4 turane vert med i trekkinga av ein fin premie. Det vert også trekkt ut ein trøstepremie blandt alle deltakerane. Turregistreringa vert stengt etter 20. september. Alle dine registreringar på dei ulike stadane blir lagra. På Hyvre blir det som vanleg premiering for dei tri med flest turar i år.

Turregistrering
Ditt navn:

Hyvre

Kart av ruta til Hyvre
Til Hyvre er det oppmerka løype og registrering heile året.

Telnesåsen

Kart av ruta til Telnesåsen
Til Telnesåsen er det oppmerka løpye.

Husfjell

Husfjellkart
Til Husfjell er det oppmerka løpye.

Knarren

kart til knarren
Til Knarren er det oppmerka løype frå Furuvassvegen. Det er ca 3,4 km. frå bommen ved Tremyr til der løypa tek av vegen.