Ut på tur 2021

Fjågesund idrettslag har plukka ut fire turmål (Hyvre, Telnesåsen, Husfjell og Knarren). Eit kart over turmåla, ruta dit og korleis du registrerar turane dine er snart å finne på fjaagesund.no. P.g.a. korona vert det ikkje lagt ut bøker på turmåla. Dei som har gått alle 4 turane vert med i trekkinga av ein fin premie. Det vert også trekkt ut ein trøstepremie blandt alle deltakerane.

Du må registrere turane dine før 20. september.

God tur!