Gangetur for alle!

Tysdag 30. november kl. 18.00 Start frå grendehusplassen. Hugs refleks! Væratterhald.

Arr. Fjågesund IL

Moro-kveld!

Fredag 3. desember kl 18.00 for alle på grendehuset.

Ballspel. Det blir sal av heimelaga pizza, brus og kaffe. Det er også mogleg å site i gangen og bare prate.

Vi vil gjerne at du kjem!!!

Arr. Fjågesund IL

Støtt Fjågesund IL med tomgods!

Har de tomgods som vi kan pante til inntekt for laget vårt, vil vi gjerne at de set det ut i knytt pose i innkjørsla di slik at det er lett å finne.

Vi køyrer rundt og samlar inn: Tysdag 14. desember kl 17.00

Gudsteneste

Kilen kapell Sondag 19. desember kl 16.00 v/Møyfrid Lunde.

Dåp og nattverd

Høgmesse

Fjågesund kyrkje Joleftan 24. desember kl. 12.45 v/Møyfrid Lunde.

Joletrefest

Fredag 7. januar kl. 18.00 på grendehuset. Ta med litt jolebakst til felles kakebord. Servering av brus og kaffi.

● Allsong og gang rundt joletreet

● Loddsal med fine gevinstar

Velkomen!

Arr. Fjågesund IL

”Møteplass Fjågesund”

har flytt til grendehuset, i det gamle møterommet. Der blir det ope kvar fredag kl. 16.00 - 20.00

Brukt. Kaffi. Is. Lite bibliotek med bokbytte.

Idrettslaget oppfordrar til: Lag din eigen stand, ta med hobby, godt humør, spel, moro, prat og kom med forslag til aktivitetar.

For Fjågesund IL: Aud Turid, tlf: 905 75 915