Snorklypping!

I månadskiftet mai/juni blir det snorklypping av den opprusta vegen til Fjågesund bryggja. Vi vil gjere stas på elevane som har jobba på vegen, med grilling og servering. Informasjon om arrangementet kjem i postkassene når dato er bestemt.

Møtestad Fjågesund

I tunet til Aud Turid og Trond blir det også i sommar rigga til salsbod i noko mindre format, i den vesle tømra. Sjå etter når skilta står oppe. Det blir stand for bla. idrettslaget, der det blir sal av lopper, kaffe, is, etc. Har du lopper du vil gje til laget takkar me for det. Det er lagt opp til kontantkasse/VIPPS.

Hipp Hurra!

Bygda får nå endeleg altibox!

Altibox er ein fyrsteklasses leverandør av internett, TV og telefoni, som tilbyr dei raskaste og mest pålitelege tilkoblingane på marknaden.

Med Altibox får du tilgang til lynraskt breiband og ei imponerande mengd TV-kanalar og streamingtenester, slik at du kan sjå favorittprogramma dine når som helst. Deira telefontenester er også av høg kvalitet, med klår lyd og stabile tilkoblingar.

Altibox sitt nettverk er pålitelig og har høg kapasitet, noko som betyr at du kan surfe på nettet, sjå på TV og strøyme innhald utan forsinkelsar eller avbrot. Kundeservicen deira er også god, og dei vil alltid vera der for å hjelpe deg dersom du skulle ha nokon spørsmål eller problem.

Det vil vera fri tilkobling for fastbuande i tråd med avtale med Kviteseid Kommune. Dette vil også vera tilfelle for fritidsbustadar der det er enkelt å byggje ut dette samstundes som e-verket legg fram fiber til fastbuande.

Har du/dykk spørsmål, ta kontakt med: kenneth@drangedalkraft.no eller jan.gunnar@dragedalkraft.no eller ring e-verket på 35997000.

Ut på tur 2023

Fjågesund idrettslag har plukka ut fire turmål. Eit kart over turmåla, ruta dit og korleis du registrerar turane dine er snart å finne på fjaagesund.no. Dei som har gått alle 4 turane vert med i trekkinga av ein fin premie. Det vert også trekkt ut ein trøstepremie blandt alle deltakerane.

Du må registrere turane dine før 20. september.

God tur!