Jolegrantenning

Sondag 3. desember kl. 17.00 på grendehuset.

  • Servering av graut
  • Kaker og kaffe
  • Premiering for Ut På Tur 2023.

Velkomen!

Arr. Fjågesund IL

Jolekonsert!

Sondag 3. desember kl 19.00 i Fjågesund kyrkje.

(Klokkeslettet i kyrkjebladet er feil!)

”No Boots” legg opp til eit variert repertoar og er veldig fornøgde med at bygdas eigne Veslemøy Bratås og Andrea Fjågesund blir med som gjesteartistar. I tillegg blir Merete Jørgensdottir Reinskås med på piano.

Inngang 250 kr., kontant eller vipps ved inngang.

Støtt Fjågesund IL med tomgods!

Har de tomgods som vi kan pante til inntekt for laget vårt, vil vi gjerne at de set det ut i knytt pose i innkjørsla di slik at det er lett å finne.

Vi køyrer rundt og samlar inn:

Tysdag 5. desember kl 17.00

Gudsteneste Kilen kapell

Sondag 10. desember kl 16.00

v/Møyfrid Lunde

”Eit annleis jolebord.”

Offr. kyrkjelydens misjonsprosjekt

Høgmesse Fjågesund kyrkje

Joleftan 24. desember kl. 12.45

v/Møyfrid Lunde

Teglstein

Ynskjer gamal raud teglstein.

Kontakt: Cecilie, 970 85 237

Støtt Fjågesund IL med tomgods!

Har de tomgods som vi kan pante til inntekt for laget vårt, vil vi gjerne at de set det ut i knytt pose i innkjørsla di slik at det er lett å finne.

Vi køyrer rundt og samlar inn:

Tysdag 23. januar 2024 kl 17.00

Støtt Fjågesund grendehuslag eller idrettslag utan at det kostar deg noko ekstra.

Hvis du registrerar grendehuslaget eller idrettslaget som din Grasrotmottakar hos Norsk Tipping, vil Norsk Tipping betale 7% av innsatsen din til valgt lag utan at du tapar noko på dette.