Det er folksamt når dei aktive kjem i mål Det er folksamt når dei aktive kjem i mål