Den gamle vegbrakka vart nytta som kiosk dei fyrste åra. Den gamle vegbrakka vart nytta som kiosk dei fyrste åra.