Her blir nye solide bord skrudd på plass. Legg merke til strimler med takpapp som ble lagt som «tak» over bjelkelaget. Et av forbedringsforslaga til Bryggelaget. Her blir nye solide bord skrudd på plass. Legg merke til strimler med takpapp som ble lagt som «tak» over bjelkelaget. Et av forbedringsforslaga til Bryggelaget.