«Individuell tilpasning» av hver eneste fenderstokk. «Individuell tilpasning» av hver eneste fenderstokk.