Basar

Palmesondag 25. mars kl 13.00

på Fjågesund grendehus

- Sal av lynlodd

- Loddsal og trekking av basarbøker.

Hovedgevinst gåvekort 3000,-

- Sal av kjøtsuppe, kaffi, kaker, pølser, brus

VELKOMEN!

Arr. Fjågesund IL.

Knarren Rundt 2018

IL Tørn og Fjågesund IL inviterer til turrennet Knarren rundt skjærtorsdag 29. mars 2018.

Turrenn 11,5 km klassisk stil i variert heiterreng Start konkurranseklasse kl.13.00 Full premiering (så langt lageret rekker og det har aldri gått tomt) Start trimklasse frå kl.09.00 og utover dagen Premiering for trimklasse fåregår ved loddtrekning.

Gudsteneste

2. påskedag 2. april kl. 11.00

i Fjågesund kyrkje v/ Møyfrid Lunde.

Ofr. Kyrkjelydens misjonsprosjekt

Støtt Fjågesund IL med tomgods!

Har de tomgods som vi kan pante til inntekt for laget vårt, vil vi gjerne at de set det ut i knytt pose, ved trammen eller innkjørsla di slik at det er lett å finne.

Vi køyrer rundt og samlar inn:

Onsdag 4. april kl 17.00

Loppemarked!

Mange har etterspurt, og idrettslaget vil difor arrangere eit loppemarked laurdag 1. september 2018 på grendehuset. Me er svært takksame for lopper, det som er unyttig for deg kan vere nyttig for andre, du støttar samstundes idrettslaget og sparar miljøet! Det vert tre innsamlingsdagar på grendehuset veka før arrangementet. Desse vert annonsera seinare.

På førehand takk, helsing styret i Fjågesund IL.

Oppgradering av gjennomgangsboligen

Fjågesund velforening har starta arbeidet med oppgradering av utleigeboligen i Bergsto. Bla. med nytt elektrisk anlegg, nye veggplater i stoga og to soverom er slått saman til eit stort, med walk-in-garderobe.

Har du lyst til å prøvebu i bygda vår? Ta kontakt med Sverre Øigarden på telefon: 35056591.

Bli grasrotgivar.

Støtt Fjågesund grendehus utan at det kostar deg noko ekstra.

Hvis du registrerar Fjågesund grendehuslag som din Grasrotmottakar hos Norsk Tipping, vil Norsk Tipping betale 5% av innsatsen din til Fjågesund grendehuslag utan at du tapar noko på dette.

Registrer deg her ved å trykke på knappen Tilknytt, les meir her, eller skriv ut strekoden ved å trykke på knappen under bilde og ta med til din kommisjonær for å registrere deg.