Loppemarked!

Mange har etterspurt, og idrettslaget vil difor arrangere eit loppemarked laurdag 1. september 2018 på grendehuset. Me er svært takksame for lopper, det som er unyttig for deg kan vere nyttig for andre, du støttar samstundes idrettslaget og sparar miljøet! Det vert tre innsamlingsdagar på grendehuset veka før arrangementet. Desse vert annonsera seinare.

På førehand takk, helsing styret i Fjågesund IL.

Ut på tur 2018

Fjågesund idrettslag har plukka ut fire turmål der du finn ei postkasse med bok. Eit kart over turmåla og ruta dit finn du på fjaagesund.no. Dei som har gått alle 4 turane (Næring, Hyvre, Telnesåsen, Groa) i 2018 vert med i trekkinga av ein fin premie på fyrste morokveld til hausten. Bøkane ligg ute til 20. september.

God tur!

Oppgradering av gjennomgangsboligen

Fjågesund velforening har starta arbeidet med oppgradering av utleigeboligen i Bergsto. Bla. med nytt elektrisk anlegg, nye veggplater i stoga og to soverom er slått saman til eit stort, med walk-in-garderobe.

Har du lyst til å prøvebu i bygda vår? Ta kontakt med Sverre Øigarden på telefon: 35056591.

Bli grasrotgivar.

Støtt Fjågesund grendehus utan at det kostar deg noko ekstra.

Hvis du registrerar Fjågesund grendehuslag som din Grasrotmottakar hos Norsk Tipping, vil Norsk Tipping betale 5% av innsatsen din til Fjågesund grendehuslag utan at du tapar noko på dette.

Registrer deg her ved å trykke på knappen Tilknytt, les meir her, eller skriv ut strekoden ved å trykke på knappen under bilde og ta med til din kommisjonær for å registrere deg.

Grendehuslaget oppmodar

alle som har lånt ting med seg heim frå grendehuset, om å levere desse tilbake. Det manglar bla. fleire bollar, fat, kjelar, kjøkkenhandkle og 2 gryteklutar. Dei kan leverast til Gunn eller Odd, eller på grendehuset når det er offentlege tilstellingar.