Basar

Det er snart tid for den årlege basaren til Fjågesund Idrettslag.

Me er svært takksame for gevinstar til loddbøkane kåns.

Dei kan leverast til Kjersti, Aud Turid eller Odd seinast torsdag 20/2-2017.

På førehand takk! Helsing styret

Årsmøte

Fjågesund Idrettslag mondag 20. februar kl. 18.00 på grendehuset

* Årsmelding

* Rekneskap

* Val

Saker må vere styret i hende seinast ei veke før årsmøtet.

Skitur til Slettfjell

Sondag 26. februar kl 10.00 frå Knarrbua.

Dersom løypa ikkje er oppkøyrd til toppen, går vi Knarren Rundt.

Turleiar Jon Ingebretsen

Vær atterhald.

Arr. Kviteseid turlag

Årsmøte

Fjågesund grendehuslag tysdag 28. februar kl. 18.00 på grendehuset

* Årsmelding

* Rekneskap

* Val

Saker må vere styret i hende seinast ei veke før årsmøtet.

Bli grasrotgivar.

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=989683861

Støtt Fjågesund grendehus utan at det kostar deg noko ekstra.

Hvis du registrerar Fjågesund grendehuslag som din Grasrotmottakar hos Norsk Tipping, vil Norsk Tipping betale 5% av innsatsen din til Fjågesund grendehuslag utan at du tapar noko på dette.

Registrer deg her ved å trykke på knappen Tilknytt, les meir her, eller skriv ut strekoden ved å trykke på knappen under bilde og ta med til din kommisjonær for å registrere deg.