Kom deg ut-dagen

Ski-, ake- og aktivtetsdag på Fjågesundheia ved Knarrbu, sondag 21. januar kl 12.00-15.00.

DNT er 150 år og vart stifta på denne dagen. Ta med akebrett og-eller ski, varme sko og klede.

Arr. Gautefall Turlag og DNT Telemark

Grill-kveld i ljosløypa!

Fredag 26. januar kl 18.00

v/Evjo.

Me set opp bålpanne, lagar sitjeplassar og spanderar pølser, brød, og kaffe/saft. Ta med ski/akebrett om ynskjeleg. Parkering v/skulen.

Væratterhald, ikkje under -10ºC . Velkomen!

Arr. Fjågesund IL

Det er snart tid

for den årlege basaren til Fjågesund Idrettslag. Me er svært takksame for gevinstar til loddbøkane kåns. Dei kan leverast til Kjersti eller Odd seinast sondag 28/1-2018.

På førehand takk!

Helsing styret.

Gudsteneste

Sondag 11. februar kl. 11.00 i Fjågesund kyrkje v/Møyfrid Lunde. Nattverd.

Moro-kveld!

Fredag 16. februar kl 18.00

for alle på grendehuset.

Ballspel. Det blir sal av heimelaga pizza, brus og kaffe. Det er også mogleg å site i gangen og bare prate. Vi vil gjerne at du kjem!!!

Arr. Fjågesund IL

Årsmøte

Fjågesund Idrettslag tysdag 20. februar

kl. 18.00 på grendehuset

Årsmelding

Rekneskap

Val av styre og verv

Medlemskontingent

Saker må vere styret i hende seinast ei veke før årsmøtet.

Årsmøte

Fjågesund grendehuslag tysdag 27. februar

kl. 18.00 på grendehuset

Årsmelding

Rekneskap

Val

Saker må vere styret i hende seinast ei veke før årsmøtet.

Skitur

Knarren rundt sondag 4. mars

Start frå Knarrbu kl. 11.00

Ta med niste. Væratterhald.

Arr. Fjågesund IL.

Loppemarked!

Mange har etterspurt, og idrettslaget vil difor arrangere eit loppemarked laurdag 1. september 2018 på grendehuset. Me er svært takksame for lopper, det som er unyttig for deg kan vere nyttig for andre, du støttar samstundes idrettslaget og sparar miljøet! Det vert tre innsamlingsdagar på grendehuset veka før arrangementet. Desse vert annonsera seinare.

På førehand takk, helsing styret i Fjågesund IL.

Oppgradering av gjennomgangsboligen

Fjågesund velforening har starta arbeidet med oppgradering av utleigeboligen i Bergsto. Bla. med nytt elektrisk anlegg, nye veggplater i stoga og to soverom er slått saman til eit stort, med walk-in-garderobe.

Har du lyst til å prøvebu i bygda vår? Ta kontakt med Sverre Øigarden på telefon: 35056591.

Bli grasrotgivar.

Støtt Fjågesund grendehus utan at det kostar deg noko ekstra.

Hvis du registrerar Fjågesund grendehuslag som din Grasrotmottakar hos Norsk Tipping, vil Norsk Tipping betale 5% av innsatsen din til Fjågesund grendehuslag utan at du tapar noko på dette.

Registrer deg her ved å trykke på knappen Tilknytt, les meir her, eller skriv ut strekoden ved å trykke på knappen under bilde og ta med til din kommisjonær for å registrere deg.